Okul Gıdası Onay İşlemleri

16 Mart 2021

Sayın Üyemiz,

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda,

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Tebliğ; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemekte ve kapsamaktadır.

Gıda işletmecilerinin, bu Tebliğ kapsamında okul gıdası onay işlemleri için Tebliğin Ek-3’ünde
yer alan başvuru dilekçesi ile Ek-1’de yer alan okul gıdası onay başvurusunda istenen bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile 06.09.2021 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten itibaren okul gıdası onayı almamış gıdalar tebliğde belirtilen işletmelerde piyasaya arz edilemez.

Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Okul Gıdası Hakkında Tebliğ ve Okul Gıdası Onay
Prosedürü yazısı ve onay başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler aşağıda paylaşılmıştır.

Okul Gıdası Onay Başvurusunda istenilen bilgi ve belgelere ulaşmak için tıklayınız.
Okul Gıdası Onay Prosedürüne ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete Tebliği için tıklayınız.

Paylaş