Onlıne Eğitim: “ICC Bankacılık Komisyonu Görüşleri Ve Docdex Bilirkişilik Kararları(Akreditifler & Standby Akreditifler)” Eğitimi Hk.

9 Mayıs 2024

Sayın Üyemiz,

ICC’den Odamıza gelen yazıda; Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 30 Mayıs 2024 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI (AKREDİTİFLER & STANDBY AKREDİTİFLER)” başlıklı online bir eğitim gerçekleştirilecektir.

“ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları” eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifleri (Standby L/C) ile ilgilidir.

Akreditif, Dünya ticaretinde yaygın ve güvenceli olarak kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartlarını yerine getirmek için ibraz edenin akreditifin şartlarına, kurallarına ve ICC tarafından verilen görüş ve kararlara uygun ibrazda bulunması gerekir. Yani akreditifin güvencesinden faydalanmak sadece akreditifin görünüşteki şartlarını yerine getirmek ve kurallara genel olarak uymak yetmemektedir. ICC tarafından verilen görüş ve kararları da bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Yerel ve uluslararası ticaretin vazgeçilmez çok güçlü bir aracı olan akreditifin güvencesinden faydalanmak için uygun ibrazda bulunmak gerekir. Biraz daha açmak gerekirse; bir akreditif işleminde, satıcı veya lehtar malı gönderdikten sonra alıcı ile uğraşmaz, duruma göre teyit alırsa amir banka ve yabancı ülke riskleri ile de uğraşmadan ticaretini yapabilir. Bunun için yükleme veya sevkiyat sonrası uygun belgelerini ibraz ederek parasını alır. Bir akreditif işleminde satıcı/lehtar için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında ibraz ettiği belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi ve düzeltilememesidir. Örneğin; bir konşimento ve bir imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura veya üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervli sayılır.

Aynı durum Standby akreditifler yani teminat akreditifleri için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi ticari akreditif ve teminat akreditifleri  kurallarını, rezerve neden olan konularını bilmek ve bu konulara hâkim olmak ile mümkündür.

Bu eğitim ile son dönemde Ticari Akreditifler ve Standby Akreditiflere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vakalar şeklinde verilecek olup her bir görüş veya DocDex kararının tüm yönleriyle ele alınarak tartışılması ve anlaşılması sağlanacaktır.

Eğitimde ele alınacak konuların başta banka ve firmaların hukuk, denetim/teftiş kurumları, dış ticaret operasyonları, dış ticaret iş geliştirme/satış, finansal kurumlar ve muhabir bankacılığı personeli, ticareti olan firmaların yöneticileri, sahipleri, uygulamacıları, Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantileri Uzmanlık Sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de faydalı olacağı öngörülmektedir.

Eğitime kayıt yaptırmak için Tıklayınız

Bilgilerinize sunarız.