Online Sertifika Programı Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları

21 Nisan 2022

Sayın üyemiz;

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından blok zincir teknolojisi ve uygulamaları ile ilgili bireylere temel ve ayrıntılı bilgi/beceri sağlamak; problem çözme yeteneği kazandırmak ve yeni olanaklara yönelik farkındalık oluşturmak amaçlarıyla online.ankara.edu.tr adresinde 09-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 28 saatlik ‘Blok zincir Teknolojileri ve Uygulamaları Online Sertifika Programı’nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.