Özbekistan Ziyareti ve Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu

24 Eylül 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 31 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) kurulduğu bildirilmekte olup; TOBB ile birlikte Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Odalar Birliği’nin üye olduğu belirtilmektedir. Söz konusu Odaya ilişkin yapılan seçimlerde TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun TTSO’nun ilk başkanı olarak seçildiği ifade edilmektedir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TTSO, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan TSO işbirliğinde TOBB tarafından 5 Ekim 2019 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te “Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu”nun gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, bahse konu foruma Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket MİRZİYOYEV’in katılımının da öngörüldüğü belirtilmektedir.

Forum kapsamında; tarım, gıda, inşaat ve inşaat malzemeleri, sağlık hizmetleri ve eczacılık, bilgi teknolojileri, kimyasal ürünler ve üretimi, petrol ve gaz, otomobil sanayi ve yan parça üretimi, elektronik, enerji, tekstil, ulaştırma – lojistik, ticaret ve turizm sektörlerine odaklanılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu ziyarete ilişkin detaylı bilgiler ve taslak etkinlik programı Ek’te (Ek-1) yer almakta olup, katılım sağlamak isteyen firma temsilcilerinin gerekli evrakları tamamlayarak ozbekistan@tobb.org.tr adresine en geç 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri talep edilmektedir.

Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar kadar yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Programa ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş