Özelleştirme İlanı Hakkında

6 Haziran 2017

Sayın Üyemiz,
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’ne ait Güllük Liman Sahasının 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş