Özelleştirme İlanı Hakkında

6 Haziran 2017

Sayın Üyemiz,
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Kırşehir ilinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş