Özelleştirme İlanı Hakkında

28 Temmuz 2017

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul ilindeki muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş