Özelleştirme İlanı Hakkında

19 Ekim 2016

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Odamıza gelen yazıyla özelleştirme kapsam ve programında bulunan, 01/09/2016 tarihinde ilana çıkılmış olan muhtelif taşınmazların son teklif verme süresinin uzatılmasına ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş