Özelleştirme İlanı Hakkında

7 Ağustos 2017

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Milli Reasürans T.A.Ş sermayesinde bulunan yüzde 3,37 ve Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş sermayesinde bulunan yüzde 0,003 oranlarındaki ADÜAŞ’a ait iştirak hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş