Özelleştirme İlanı Hakkında

22 Ocak 2018

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan,Elektrik Üretim A.Ş’ye ait 11081 no.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş