Özelleştirme İlanı Hakkında

9 Kasım 2017

Sayın Üyemiz,

T.C. Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,

4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunun Ek-3 maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul veEsaslar kapsamında, tarım ve hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis edilecek İlimiz Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesinde bulunan 851 parsel nolu taşınmaza ait İhale İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş