Özelleştirme İlanı Hakkında

9 Kasım 2017

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesinde bulunan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş