Özelleştirme İlanı Hakkında

18 Ekim 2016

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Odamıza gelen yazıyla, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş