Özelleştirmeler

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.05.2015 tarihli yazıda, 2015 yılında Moldova’daki özelleştirmelere ilişkin bilgiler verilmektedir. 2015 yılında 3 devrede yapılacağı belirtilen özelleştirmelerin ilki olup, Nisan-Mayıs Devresine ilişkin yayınlanan özelleştirmeler listesi ekte sunulmaktadır.
Nisan-Mayıs Devresi Özelleştirme Listesi