Pazarlık Usulü Hacizli Eşya Satışı

13 Nisan 2022

Sayın üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 27.04.2022 tarihinde saat 13.30’da pazarlık usulü eşya satışı yapılacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.