“Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber” Taslağı Hazırlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince, peşin fiyatlandırma anlaşması başvurusunda bulunmak isteyen mükellefleri bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber” Taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu Taslağın yayınlanmaya hazır hale getirilmesi için görüş ve önerilerinizi s_dogan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.