Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hk.

29 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıya istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanacak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir.

Bakanlığın yazısında, bu kapsamda, satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Geçici 4üncü Maddesinde yer alan “Bu Usul ve Esasların 5inci maddesinin onuncu ve on birinci fıkrasındaki şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30/06/2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmez.” hükmü dâhilinde;

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,
  • Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,
  • Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması ve
  • Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması,

gerektiği bildirilmiştir.

Paylaş