Portekiz İhale Duyurusu

3 Ocak 2022

Sayın üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Lizbon Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Portekiz’de bir kamu iştiraki olan Combois de Portugal, E.P.E, şirketi tarafından 14.12.2021 tarihinde 819.000.000 Avroluk bir ihale açıldığı ve söz konusu ihalenin tren vagonu, tramvay ve bunların bakımı ile bakım istasyonun yapımını kapsadığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu ihale çerçevesinde 819.000.000 Avroluk alım yapılacağı; bunun 117 tanesinin elektrikli lokomotif olacağı, 62’sinin şehir merkezi, 55’inin şehirlerarası ulaşım için alınacağı, park alanları, özel yedek parçalar da dahil olmak üzere 18 adet lokomotif daha alınabileceği; vagon bakım istasyonu yapımının da ihaleye dahil olduğu ifade edilmiştir.

İhale detaylarına ilişkin bilgilerin www.acingov.pt adresinden ilgilenen şirketlerce adlarıyla kaydolarak alınabileceği, ihalede verilecek fiyat tekliflerinin tek kriter olmayacağı ve diğer detayların ihale dokümanında yer aldığı ihaleye teklif süresinin ise 5 Nisan 2022’de son bulacağı belirtilmiştir.

İhale Bedeli: 819.000.000 Avro
İhaleyi açan şirketin adı: CP – Comboios de Portugal, E. P. E.
E-mail:compras@cp.pt
Link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:642015-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

İhale Dökümanlarının detayları için; www.acingov.pt

Paylaş