Rafineri Faaliyet İzni Hk.

21 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Hazine ve Maliye Bakanlığı ekli yazı ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt içinde yalnızca duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler tarafından veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce veya Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımını yapmasının mümkün olduğunu ifade etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınlanan listelerde yer alan “Nizipoğlu Metal A.ş.” unvanlı şirketin, Bakanlığın altın kıymetli madeni için yapmış olduğu rafineri faaliyet izin başvurusunun ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde reddedildiğini belirterek, konunun ivedilikle Ticaret ve/veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren üyelere duyurulmasını birliğimizden talep etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden 27.11.2023 tarih ve E-74242669-249-70097 sayılı; İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin yazılımının tamamlandığını belirtir yazı, yazı ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.