Rakamlarla Bulgaristan 2023

27 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) tarafından hazırlanan ve işlenen “Rakamlarla Bulgaristan 2023” broşürünün 14. baskısının hazırlandığı bildirilmiştir. Örneği ekte kayıtlı broşürde Bulgaristan’ın 2018-2022 dönemi için ülkenin temel makroekonomik göstergelerini yansıtan bilgilerin olduğu vurgulanmış ve yabancı yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Broşürün İngilizce elektronik kopyasına https://www.bcci.bg/resources/files/BCCI-Bulgaria_in_figures- 2023.pdf. adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.