REACH-CLP Haber Bülteni

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki REACH Tüzüğü, 1 Haziran 2007’de Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’da yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır.

Bu çerçevede, sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen gelişmelerin derlendiği,http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten73.pdf adresinde yer aldığı hususunu bilgilerinize sunarız.