RF Zorunlu Etiketleme Uygulaması Bilgi Notu Hk.

5 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Rusya Federasyonu (RF) tarafından ithal edilen muhtelif ürünlerin zorunlu etiketlemeye tabi tutulması kapsamında bilgi verilmekte olup, RF’de zorunlu etiketleme uygulamasında meydana gelen gelişmelerin Ticaret Bakanlığının internet sayfasında yer alan RF Müşavirlik Raporları sayfasında düzenli olarak güncelleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.