RK Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında Türk Eximbank’a tahsis edilen 11 milyar ABD doları reeskont limiti dahilinde kullandırılmasına ilişkin Türk Eximbank’tan alınan yazı ekte yer almaktadır.

Ek: http://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/genel/Duyurular/duyuru23052014_reeskont.pdf