Rusya Federasyonu/Tarife Dışı Engeller

5 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engellerin (gümrük vergisi hariç çeşitli şekillerde görülebilen engeller) ve haklı bir nedene dayanmadığı değerlendirilen uygulamaların, yeniden tespit edilerek gözden geçirilmesi ve ikili ticaretimize katkı sağlamak üzere giderilmesini teminen girişimlerde bulunulması amacıyla görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatta karşılaşılan tarife dışı engeller kapsamında
değerlendirilebilecek hususlara dair görüşlerinizin, 10 Ocak 2023 tarihine kadar Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.