Rusya ile Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı Hakkında

7 Nisan 2017

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) arasında kurulan Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesinin 2. Toplantısının 26-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notunu 4 Nisan 207 Salı gününe kadar kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.

Paylaş