Rusya İle Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı

19 Ekim 2017

Sayın Üyemiz,
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup, bahsekonu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. İlgili notlarınızı ekanpara@kosano.org.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

Paylaş