Rusya/“Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Metroloji Alt Çalışma Grubu” Hk.

20 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türk-Rus 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı sonucunda kurulan “Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Metroloji Alt Çalışma Grubu” üçüncü toplantısının 2024 yılının ilk yarısında Rusya Federasyonu’nda düzenlenmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantıda gündeme getirilmek üzere, firmalarımızın Rusya’ya ihracatta karşılaştıkları “ticarette teknik engel niteliğindeki ” sorunların 29 Şubat 2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.