Sağlık Bakanlığının Yayınlamış Olduğu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Tedbirlerin Üye İşyerlerine Tebliği Hakkında

29 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ‘’Koronavirüs Tedbirleri-Lokanta, Restoran, Kafe Vb. İşyerleri; Park/Piknik Alanları ve Mesire Yerleri; Sosyete Pazarları Hak.’’ konulu genelgesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede kısmen yada geçici olarak
faaliyetleri düzenlenen/durdurulan birçok işyerinin faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığının Resmi Web sitesinde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-vecalisma-rehberi.html) yayınlamış olduğu şekilde Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki tedbirlere uymak koşuluyla devam edebileceği kararı alınmıştır.

31.05.2020 tarih ve 2020/55 sayılı Çayırova İlçe Hıfzısıhha Kararında da yukarıda bahsi geçen genelge ve çalışma rehberindeki hükümler doğrultusunda karar alınmış, alınmış olan kararların
uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, kişilerin ve firmaların mağduriyet
yaşamaması için alınan bu kararlara harfiyen uyulması emredilmiş, alınan karar ve tedbirlere
uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine göre idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması  şeklinde İlçe Hıfzısıhha Kurul kararı verilmiştir.

Busebeple ilgili kurumlarca yapılacak denetimlerde mağduriyetlerin yaşanmaması için, Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki tedbirlerin ivedi olarak tebliğ edilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Paylaş