Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi’nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

1 Nisan 2020

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) TOBB ’dan alınan 03.04.2020 tarih ve 3486 sayılı yazı.

        b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.04.2020 tarihli ve E-00053667892 sayılı yazı.

Bilgileriniz olduğu üzere ihracatta kullanılan belgeler arasında yer alan, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin Ticaret Bakanlığı’ndan gelen talimat çerçevesinde her iki usulde (hem manüel hem de Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak) düzenleniyordu. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından Oda personelince ıslak olarak imzalanması gerekmekteydi.

Ancak TOBB tarafından yapılan girişimler neticesinde; alınan ilgi yazıda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan durum göz önüne alınarak, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği belirtilmiştir. Belgeler e-imza ile onaylanarak çıktılarında karekod ve doğrulama koduna yer verilecektir.

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamelerini onaylamakla yetkili Odamızdan elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Paylaş