Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği

1 Ağustos 2017

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 10.07.2017 tarih, 20424630-045.99-E.188 sayılı yazısı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3. Maddesinin (u) Bendine göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin uygulamayı yaygınlaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu programın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak ilgi yazıda yer alan düzenlemeler ile ilgili varsa görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 03 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı yazısı

Paylaş