Sanayi sicil Belgesi Hakkında

19 Temmuz 2017

Sayın Üyemiz,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Odamıza gelen yazıda, “7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

7033 Sayılı kanunun sanayi sicil işlemleri ve yerli malı ile ilgili maddelerine ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş