Sanayi Siciline Kaydını Yaptırmayan Firmalar İçin Uyarı

17 Şubat 2020

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2 nci maddesi gereğince  sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

Yine aynı Kanunun 5 inci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu Tebliğin 11’nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık Web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılı için belirlenen 1.586 TL idari para cezası uygulanacağından, ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından Yıllık İşletme cetvellerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar vermeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş