Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Güncelleme Çalışmaları Hk.

13 Haziran 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen ekte takdim edilen yazıda, Bakanlık tarafından 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlık çalışmaları kapsamında, sanayi ve teknoloji ekosistemini oluşturan tarafların beklentilerini ve önceliklerini almaya yönelik bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu ankete http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/194812?lang=tr adresinden erişim sağlanabilmekte  olup, anketin üyeleriniz ile paylaşılarak, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlık çalışmalarına destek olunması amacıyla 11/06/2024 tarihine kadar doldurulması konusunda yardımlarınızı rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.