Sanayiciler Hükümetten Beklentileri İçin Toplandı

7 Aralık 2015

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) geleneksel hale getirdiği “Müşterek Meslek Komiteleri” toplantılarını giderek artan ilgiyle sürdürüyor. KSO Meslek Komite üyelerinden toplam 83 kişi hafta sonu Kartepe Green Park Otelde bir araya geldi.

Müşterek Meslek Komiteleri toplantısının açılış konuşmasını yapan KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Meslek Komitelerinin çalışmalarını aktararak 9 ve 10’uncu Meslek Komitelerinin 3 ayrı dalda başarı gösterdiğini vurgulayarak, diğer dallarda da başarı gösteren Meslek Komitelerine ödül verileceğini açıkladı. KSO Meclis Başkanı Tuğrul, ”KSO Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, ustalık döneminde bulunuyor. Ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda önemli görevler üstlenmiş olup, başarılı çalışmalarını izliyoruz. Bu bizim için bir şanstır.” dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “7. Dönemin 6. Müşterek Meslek Komitesi toplantımız için bir kez daha Kartepe’de bir araya geliyoruz. Bu toplantıları yılda iki defa gerçekleştiriyoruz. Müşterek meslek komitesi toplantıları Odamıza çok şey kazandırıyor. Bu toplantılardan alınan geri bildirimler KSO iş planlarına yön veriyor.” dedi.

25 Kasım’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 64. Hükümet Programını açıkladığını, bu programda sanayi tarafını ilgilendiren konuların süzgeçten geçirildiğini belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma programları desteklenerek etkinleştirilecek. Yine öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve prototip geliştirme süreçleri desteklenecek. Büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektörler teşvik edilmeye devam edilecek. Kamu alımlarının kaldıraç gücü kullanılarak yerli teknoloji ve üretimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilerek uygulanacak. Yerlilik oranını artırmak amacıyla, tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki işbirliğini ve katma değer artışını sağlayacak kümelenme faaliyetleri desteklenecek.” dedi.

ÇALIŞTAY

Gerçekleştirecekleri çalıştayda ana temanın “Hükümete iletilecek beklentiler” olacağını vurgulayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, ”Çalıştaya hazırlık amacıyla 8 komisyonumuz geçtiğimiz hafta kendi aralarında toplantılar yaptılar. Bugün sizlerden hükümete iletilecek en önemli beş konuyu belirlemenizi bekliyoruz.” dedi.

KSO Meslek Komitesi üyeleri daha sonra Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ekonomi,  KOBİ’lerin Geliştirilmesi, Çevre, Mevzuat, Limanlar ve Lojistik, Enerji ve OSB’ler başlığı altında 8 ayrı masada gruplaşarak  çalışmalarını başlattılar.

SUNUMLAR

Toplantıda ilk sunumu Çevre Komisyonu adına İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptı. Aynı zamanda KSO Meclis üyesi olan Saraç sunumunda “Çevre Mevzuatlarının oluşturulmasında ve uygulamaya alınmasındaki sorunları” aktardı. Ekonomi Komisyonu adına KSO Meclis üyesi Kubilay Kırman sunumunda , “Kıdem tazminatı ve zorunlu istihdam uygulamalarının birlikte ele alınarak, işgücü piyasası reformları ve Kıdem Tazminatı Fonunun işlerlik kazanması” ve “ GSYH’da Sanayi Payının Arttırılması ve Yatırım Teşvik Sisteminin buna katkı vermesi” hakkında düşüncelerini aktardı. Üniversite Sanayi İşbirliği konusunda sunumu KSO Meclis üyesi Yunus Çiftçi yaptı. “Sanayide nitelikli insan istihdamı için meslek lisesi ve üniversite eğitiminin özendirilmesi, öğrencilerin sanayi eğitiminin arttırılması, sosyal ve hukuki altyapının kalıcı istihdamı özendirmesi, yeni neslin sanayiden ziyade hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmesi” konularında fikirlerini aktardı. OSB Komisyonu adına söz alan KSO Meclis üyesi Oktay Duymaz, “OSB içinde yer alan, emlak ve ilan vergisinin belirlenmesi, OSB’lerde yetki ve sorumlulukta bütünlük, OSB’lerin kurulması esnasında yapı ve altyapı süreçlerinin yeniden revize edilmesi, OSB’lerin yatırım ve temininde yeni finansal kaynakların oluşturulması, OSB sahalarındaki insan kaynaklarının ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi” konularında fikirlerini aktardı. Enerji Komisyonu sözcüsü KSO Meclis Üyesi Adnan Naci Faydasıçok, “Doğalgazda dışa bağımlılığının azaltılması, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Faydalanma, Nükleer Enerji’nin değerlendirilmesi, Enerji Verimliliği konusunda çalışmaların arttırılması” konularında bilgi verdi. Limanlar ve Lojistik Komisyonunun sunumunu KSO Meclis üyesi Mustafa Türker yaptı. Komisyon Başkanı Türker, “Kocaeli Liman kavramı ve Kocaeli Liman otoritesinin oluşturulması, Liman geri hizmet sahalarının oluşturulması, yeni otoyol ve demiryolu projeleri hakkında düşüncelerini aktardı. KOBİ’lerin Geliştirilmesi Komisyonu Başkanı KSO Meclis üyesi Sedat Açıldı sunumunda “ Teşvik ve Devlet destekleri, KOBİ’lere sanayi parseli üretilmesi, KDV iadesinde mevzuatın düzenlenmesi, sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki nüfusun istihdam edilmesi” konularında önerilerde bulundu.

Mevzuat Komisyonunda KSO Hukuk Müşaviri Av.Oktay Köse ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yönetmelik genelge bağlamında mevzuat sıkıntılarını birlikte değerlendirdi. Daha sonra Av.Köse, “ Yargı sistemi ve ticaret hukuku, Bilgi Toplu, medya ve istatistik, Vergi mevzuatı ve vergi adaleti” konusunda bilgi aktardı.

 ÖDÜLE HAK KAZANAN MESLEK KOMİTELERİ

Toplantıda başarılı Meslek Komitelerine ödülleri sırasıyla verildi. Tespit edilen verilere göre  9 ve 10’ncu Meslek komiteleri  üç ayrı dalda ödül kazandılar. 9. ve 10. Meslek Komiteleri olan ”Boya ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu” ile “Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu” toplam 73 öneri ile En fazla Öneri getiren, 6 Faaliyet ile En Fazla Meslek Grubu Faaliyeti yapan ve 11 sonuç sayısı ile Alınan Kararları En Fazla Sonuçlandıran komite olarak ödül kazandılar.

En fazla katılım sağlayan komite kategorisinde yüzde 91’lik başarı oranı ile 19’ncu Meslek Komitesi olan ”Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu”, en fazla görüş bildiren komiteler kategorisinde toplam 13 görüş ile 24. ve 25. Meslek Komiteleri olan “Motorlu Kara Taşıtları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu” ve “Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu”, en fazla üye ziyareti kategorisinde  16 ziyaret yaparak 3. Meslek Komitesi olan “Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu”, en fazla müşterek toplantıya katılım sağlayan komite kategorisinde yüzde 75 başarı oranı ile 22. Meslek Komitesi olan “İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu” ödüllerini aldı.

PROF.DR.ORAL ERDOĞAN, “EKONOMİDE YENİ DÖNEM”

Kocaeli Sanayi Odası Müşterek Meslek Komitesi toplantılarının son bölümünde Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Oral Erdoğan, “Ekonomide Yeni Dönem; Yeni Riskler-Yeni Stratejiler” konusunda görüşlerini aktardı. Prof .Dr. Erdoğan, “ Dünya’da Büyüme Düzeyleri”, “Büyüme ve Ticari Gelişimi”, ”Dünyada Fiyat Hareketleri”, ”Kur ve Emtia Hareketleri”, “ABD Ekonomisinde Gelişmeler”, ”Türkiye Ekonomisi” konu başlıklarında açıklamalar yaptı.

Paylaş