Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu Hk.

12 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Sanayide Enerji Verimliliği Projesi Yarışmasına ilişkin yazısı ekte yer almaktadır.

Yazıda, Bakanlığımız,  ulusal  enerji  politikalarımız  çerçevesinde  enerji  verimliliğinin  artırılmasını hedefleyerek  bu  hedefin  gerçekleştirilmesine  katkıda  bulunan  proje  ve  çalışmaların  kamuoyuna duyurulmasını  ve  teşvik  edilmesini  tüm  dünyada  olduğu  gibi  etkin  bir  politika  aracı  olarak değerlendirmektedir.

Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye  duyarlı  projelerin  ve  teknolojilerin  ortaya  çıkarılması,  tanıtılması  ve  yaygınlaştırılması, endüstriyel  işletmeler  arası  bilgi  alışverişinin  artırılması,  enerji  verimliliği  konusunda  yeni  vebenzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.

Başkanlığımızca bu yıl yirmi dördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları  (SENVER-24),  Sanayide  Enerji  Verimliliğinin  Artırılması  Proje  Yarışması  usul  ve esasları https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz  linkte  yer almaktadır

Bilgilerinize sunarız.