Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu Hk.

27 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan Odamıza gelen yazıda; Bakanlığımız,  ulusal  enerji  politikalarımız  çerçevesinde  enerji  verimliliğinin  artırılmasını hedefleyerek  bu  hedefin  gerçekleştirilmesine  katkıda  bulunan  proje  ve  çalışmaların  kamuoyuna duyurulmasını  ve  teşvik  edilmesini  tüm  dünyada  olduğu  gibi  etkin  bir  politika  aracı  olarak değerlendirmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye  duyarlı  projelerin  ve  teknolojilerin  ortaya  çıkarılması,  tanıtılması  ve  yaygınlaştırılması, endüstriyel  işletmeler  arası  bilgi  alışverişinin  artırılması,  enerji  verimliliği  konusunda  yeni  ve  benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.

Başkanlığımızca bu yıl yirmi dördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları  (SENVER-24),  Sanayide  Enerji  Verimliliğinin  Artırılması  Proje  Yarışması  usul  ve esasları    https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarışmalarımız  linkte  yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.