Saso/Saber Onay

25 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan genelgede GTİP kodları belirtilen bazı ürünlerin ithalatı aşamasında, SABER elektronik platformuna sevkiyat sertifikaları yüklenirken anılan ürünlere ilişkin Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı’ndan 10/05/2023 itibariyle ayrı bir onay alınmaya başlandığı iletilmiştir.

Yazıda, konu hakkında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını teminen, ilgili üyelerinize bilgilendirilme yapılmasının faydalı olacağının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız