Savunma Sanayi Tedarikçi Anketi

Paylaş

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Sanayi Odası olarak, şehrin ekonomik göstergelerinde önemli bir paya sahip olan Gölcük’te bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilimiz için bir şans olduğunu düşünüyor, üyemiz firmalar ile söz konusu Komutanlığın işbirliği yaparak projeler üretmesi için çalışmalar yapıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın iki yıldır “Yerli Üretimi Arttırmak” için Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)’na katılımını ve fuar alanında yerlileştirilecek ürünlerini sergilemelerini sağlıyoruz. Amacımız; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından tedarik edilen malzemelerin İlimizdeki yerli sanayi imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir.

2016 yılında ise bu işbirliklerini daha ileriye götürerek savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirip küme oluşumunu sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaç için savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmalarımızı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili birimleri ile bir araya getirmek için bir çalışma yapacağız.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın tedarikçisi olmak isteyen firmalarımızın aşağıda yer alan “Tedarikçi Anketi”ni en geç 18 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar online olarak doldurması gerekmektedir.

İlgili Kişi          : Aynur HACIFETTAHOĞLU
E-mail              : aynur@kosano.org.tr
Telefon            : 0262 315 80 56
Fax                  : 0262 321 90 70
Ankete ulaşmak için tıklayınız