Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. Firma Envanteri Çalışması

2 Kasım 2020

Sayın Üyemiz,

Savunma Sanayii Başkanlığı’nin yüzde 100 iştiraki olan Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK A.Ş), Savunma Sanayiinde kritik teknolojiler konusunda faaliyet gösteren KOBİ’lere destek verilmesi/ortaklık kurulması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda oluşturulacak firma envanter havuzu için, ek’te yer alan excell dosyasındaki firma bilgilerinin, ilgilenen firmalar tarafından doldurularak dgurkan@sstek.com.tr adresine ulaştırması hususunu bilgilerinize sunarız.

SSTEK A.Ş.’ye ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ek: Firma Bilgileri 

Paylaş