Sayın Ticaret Bakanımızın Venezuela’ya Ziyaretleri

5 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un, 23-24 Ocak 2023 tarihlerinde Venezuela’nın Karakas şehrini ziyaret edeceği bildirilmektedir. Sayın Bakanın ziyaretinin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu ziyaretin hazırlıklarında kullanılmak üzere Venezuela ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 5 Ocak 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (aybike.demir@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.