Sektörün devleri Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde buluşacak

11 Temmuz 2023

Üretim sanayisinin tüm paydaşları endüstriyel kazaların önüne geçmek için 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarını en aza indirmek; yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili yönetmelik, uygulama, teknik bilgi, Ar-Ge, ürün ve hizmetlerin sektöre aktarılması amacıyla düzenlenen Sempozyum için kritik tarihler belirlendi. Bu kapsamda ‘Bildiri Özetleri’nin son teslim tarihi 21 Temmuz 2023 Cuma günü olarak belirlendi. Sunulan bildiri özetleri 28 Temmuz Cuma tarihine kadar değerlendirilecek. Ayrıca bildiri sunum teslimi için ise son tarih 15 Ağustos Salı günü olarak açıklandı.

BU YILKİ SEMPOZYUM KONULARI

Sempozyumda; SEVESO Direktifi – Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği. Doğal Afetler (Deprem, Sel) ve endüstriyel riskler nedeniyle sanayide acil durum planları; ATEX Direktifleri ve Sanayi Uygulamaları; tehlikeli kimyasalların yönetimi ve depolama koşulları. Tanklar, basınçlı ekipmanlar ve boru hatları ile dijital ikiz uygulamalarının proses emniyetine etkileri ve sanayideki iyi uygulamalar ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları bilgi ve birikimlerini sunum ve panellerle katılımcılara sunacak. Sergi alanında ise bu çerçevede ürün/hizmet/danışmanlık sunan firmalar ile sempozyum ziyaretçileri bir araya gelerek iş fırsatlarını görüşme imkanı bulacak.

Sempozyuma dair konu başlıkları, ücretsiz online katılım, bildiri ve sunum talep formu hakkında detaylı bilgi almak için https://prosesemniyeti.org/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.