Senegal Yatırım Projeleri

Senegal Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projelerinin Finansmanı 1. Forumu 5-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dakar’da gerçekleştirilmiş olup, söz konusu Forumun programı ile 2035 yılını hedefleyen Yükselen Senegal Planı bünyesinde öncelikli 15 büyük yatırım projesine ilişkin bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
EK