SEVESO Bildirim Sistemi Hakkında

1 Şubat 2016

Sayın Üyemiz,

TOBB’nin 25/01/2016 tarih ve yazısı ile “Çevresel Etki ve Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü” tarafından gönderilen yazı ile Seveso Bildirim Sistemi, teknolojik en son gelişmeler doğrultusunda geliştirilerek BEKRA adı ile devreye alınmıştır.

Bir önceki Seveso Bildirim Sistemine yapılmış olan bildirimler görüntülenebilmekle beraber, yeni sistem altyapısındaki iyileştirilmeler nedeniyle, bildirimde bulunmuş bütün kuruluşların beyanlarını ivedi olarak güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni devreye alınmış olan BEKRA Bildirim Sisteminde, Yönetmelik ekinde belirtilen toplama kuralı sanayicimiz tarafından uygulanacak olup, belirlenen kuruluş seviyesi yine sanayici tarafından beyan edilecektir.” Denilmektedir.

Paylaş