Şirket Değerlemesi Eğitimi

1 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), TED Üniversitesi’nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanısıra sivil toplum kuruluşları vebireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir.

Merkez bu kapsamda, 19-22 Ocak 2023 tarihlerinde toplam 12 saat (4 gün) Perşembe, Cuma,
Cumartesi ve Pazar günlerinde çevrimiçi/online ortamda “Şirket Değerlemesi Eğitimi” düzenleyecektir.

Güncel piyasa dinamikleri ışığında işletme değerlemesinin incelendiği bu eğitimde, katılımcılar klasik/güncel şirket değerlemesi konularının, halka açık/kapalı olgun-girişimci şirketlere, KOBİ’lere, erken aşama şirketlere ve özellikle dijital startup ve finteklere nasıl uyarlanabileceğini kuram, uygulama ve uluslararası standartlar çerçevesinde tartışma fırsatı bulacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz onaylı katılım belgesi verilecektir.

Detaylı bilgi için; https://sem.tedu.edu.tr/egitim/sirket-degerlemesi-halka-acik-kapali-olgun-girisimci-sirketler-kobi-fintekve-erken-asama-startuplar.html adresini ziyaret edebilirsiniz.