Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı

Paylaş

Sayın Üyemiz,

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi, gelişme ve büyüme potansiyeli olan ve ülkemiz için gelecek vadeden şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı  BISTEP’in 3. Dönemini başlatıyor.

Bu Program ile bir yandan şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanırken, diğer yandan Türkiye’nin önde gelen Program Ortakları ile birlikte alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırıyor.

Ayrıca şirketlere en sağlıklı biçimdefirma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşulları ile nasıl başarıylabaşa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

Programa sınırlı sayıda şirket kabul edilecek ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı esas alınacak.

Program, şirketleri ilgilendiren konularda seminerlere katılma, şirkete özel bire bir strateji danışmanlığı alma ve sermaye piyasaları aktörlerinin yanı sıra ülkemizin en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile network kurma fırsatı sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.