Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’den tarafımıza iletilen yazıdan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” nın yayınlandığı bildirilmiştir.

Taslak hakkındaki görüşlerin 26.12.2014 tarihine kadar (sefika.ozkan@tobb.org.tr) adresine bildirilmesi gerekmektedir.