Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar’da; 5.2.2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri isimli malın, öncelikle ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarı uygulanarak teslim edilmesini daha sonra aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde de ÖTV tutarının tamamının imalatçılara iade edilmesini sağlayacak şekilde vergi farklılaştırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.