Sri Lanka Yatırım Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB )’dan Odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısı ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Notaya atfen, Kolombo’da 25 Eylül 2014 tarihinde konut geliştirme, turizm-otelcilik, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri, eğitim ve KOBİ’ler gibi alanlara ağırlık veren bir yatırım forumu düzenleneceği bildirilmekte ve anılan foruma ülkemizden de yatırımcıların davet edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu foruma ilişkin bilgiler, taslak program ve katılım formu ekte sunulmaktadır.

SriLanka