SSB Ürün Kütüphanesi

24 Aralık 2019

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan Odamıza gönderilen yazıda ,

Ülkemizin savunma ve güvenliğine ilişkin ihtiyaçların azami oranda yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedefi istikametinde, savunma sanayii firmalarımızın yerli tasarım/üretim kapsamında sahip olduğu yeteneklerin SSB tarafından yürütülmekte olan projelerde azami oranda kullanılmasını teminen Ürün Kütüphanesi oluşturma çalışması yürütüleceği bildirilmektedir.

Ürün Kütüphanesine SSB tarafından yürütülecek olan tüm projelerin Sözleşmelerinde yer verilerek; projeleri yürüten tüm yüklenicilerin Sanayileşme  Portaline üye olan firmaların ürün bilgileriyle buluşturulması ve yerli ürünlerin projelerde kullanımının azami oranda artırılmasına yönelik belirli yaptırım/teşviklerin  uygulanması hedeflenmektedir.

Ürün Kütüphanesi oluşturma çalışmaları kapsamında halihazırda kayıtlı olan ürün bilgileri kayıt formatı Ürün Kütüphanesinde kullanılmaya uygun olmadığından, tasarımı ve/veya üretimi gerçekleştirilen kullanılabilir seviyedeki ürünlerin bilgilerinin yeni formatta sağlanması talep edilmektedir. Ürünlerinizin projelerde yer alması için belirlenen yeni temel yöntemin Ürün Kütüphanesi olması sebebiyle ürün bilgilerinin doğru ve anlaşılır şekilde girilmesi ürünlerin projelerde kullanım olasılığını en çok artıracak faktör olacaktır. Ancak bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, zamanı verimli kullanabilmek ve Ürün Kütüphanesinin etkinliğini artırmak amacıyla ürünlerinizin kaydı gerçekleştirilirken;

*Tasarım ve/veya üretim faaliyetleri  yürütülen ürünlerin bilgilerine yer verilmesi,

*Tasarım ve/veya üretim kabiliyetleri doğrultusunda yapılabileceklerin değil, yalnızca ortaya çıkmış ürünlerin (en az prototip seviyesinde olmak şartı ile) bilgilerine yer verilmesi,

*Temsilcilik/Distribütörlük kapsamında tedarik edilmesi planlanan ürünlerin bilgilerine kesinlikle yer verilmemesi hususlarının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Ürün Kütüphanesi birkaç ayda bir güncellenecek olup, henüz ürüne dönüşmemiş çalışmaların ürün olarak tanımlanmaması, ürün haline ulaşmasını müteakip kaydının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Yeni ürünler kaydedildikten sonra oluşturulacak ilk güncel Ürün Kütüphanesinde yer alacaktır.

Sanayileşme Portaline kayıtlı ürünleriniz için beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının ve/veya distribütörlüğünün yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ürünlere ÜK’de yer verilmeyecektir. Yukarıdaki hususlar gözetilmeden ve/veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kurum/kuruluşların Sanayileşme Portali üyelikleri ve/veya ürün bilgileri SSB’nin kararına bağlı olarak geçici veya kalıcı şekilde silinebilecektir. SSB tarafından bir ürünün silinmesi halinde,  SSB uygun görülmeden, aynı kurum/kuruluş tarafından Sanayileşme Portaline tekrar kaydedildiği tespit edilirse ilgili kurum/kuruluşun Sanayileşme Portalindeki ürünleri bir yıl boyunca yayımlanacak ÜK’lerde yer almayacaktır.

Bu itibarla, oluşturulacak olan ilk versiyonda yer alacak ürünlerin kaydının SSB Sanayileşme Portali üzerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

Paylaş