Standart Değişikliği

21 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 06.07.2020 tarih ve 34221550-045.99-5750 sayılı yazı ile, Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan e-postalara atıfla;

– TS 10324 Jeoteknik deney metotları -Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini

– TS 3959 Grafit-Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz

– TS 3961 Grafit-Kül miktarının tayini

– TS EN ISO 21178 Hafif konveyör bantlar-Elektrik direncinin tayini

– TS EN 730-1 Gaz kaynak donanımı-Emniyet cihazları-Bölüm 1:Bir alev(geri tepme) tutucu ile birleşik

– TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı

– TS İSO 16739-1 İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC)- Bölüm 1: Veri şeması

– TSE K 412 Plastik mantolama dübelleri – Dış cephe ısı yalıtımının sabitlenmesi amacıyla kullanılan

– TSE EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler-Buhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar

– TSE EN 1650+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi-Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 1)

Türk standartlarının yürürlükten kaldırıldığı,

-TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalar-Çelik Konstrüksiyonlar için- Somunlu veya Somunsuz Türk standartlarının ilgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulduğu bildirilmiştir.

Paylaş